HEM
OM FÖRETAGET
PRODUKTER
LEDIGA JOBB
KONTAKTA OSS
TIPS & RÅD
INTEGRITETSPOLICY

Allmän information   |   Tvätthistoria   |   Tvättmedelsinnehåll   |   Tvättsymboler   |   Tvättråd   |   Fläckborttagning
Ett tvättmedel har en mängd olika uppgifter. Det ska fungera i såväl hårt vatten som mjukt och lösa fläckar av fett och proteiner. Dessutom ska inte löst smuts falla tillbaka på textilierna och fastna under tiden man tvättar. Ibland tillsätts optiskt vitmedel i tvättmedlet för att tvätten ska se renare ut.

    Utöver ovan nämnda saker får inte pulvret vara allergiframkallande. Idag är det också viktigt att det är miljövänligt.

Detta för att få minsta möjliga påverkan på naturen i form av övergödning eller pH-påverkan.


Här nedan finner Du en lista över de vanligaste ingredienserna i ett tvättmedel samt vad de har för funktion;

Ytaktiva ämnen
Tvål och syntetiska tensider. Dessa består av en hydrofob (fettvänlig) och en hydrofi (vattenvänlig) del. Den hydrofila delen kan vara antingen oladdad (nonjonisk), negativt (anjonisk) eller positivt (katjonisk) laddad. Huvudsakliga uppgifterna för dessa ämnen är att sänka vattnets ytspänning, lösgöra smuts, förhindra återsmutsning samt lösa fett.

Komplexbildare/vattenavhärdare
T.ex. fosfater, citrater, glukonater, polyakrylater, NTA, EDTA, zeoliter, soda. Främsta uppgiften är att binda kalcium- och magnesiumjoner i tvättvattnet, dvs. göra hårt vatten mjukare. Ska även i viss utsträckning förhindra återsmutsning. Komplexbildarna effektiviserar tensiderna.

Alkali
T.ex. natriummetasilikat, natriumdisilikat, natriumkarbonat (soda), kaliumhydroxid och natriumhydroxid. Alkaliernas uppgift är att hålla rätt pH i tvätt- vattnet och att bl.a. lösa upp fettsyror som ingår i smuts. Alkalierna har korrosionsskyddande effekt på metalldelar.

Blek/desinfektionsmedel
T.ex. natriumperkarbonat. Har som uppgift att avlägsna fläckar i vilka färgämnet är lättoxiderat, t.ex. kaffe-, te- och fruktfläckar (går ej på päron- eller bananfläckar där fläckarna istället blir mörkare). Natriumperkarbonat bleker redan vid 60°C. Genom att tillsätta blekmedelsaktivatorer (TAED) kan temperaturen för blekeffekten sänkas, i bästa fall till 40°C.


Olika tillsatser

Enzymer
Viktiga tillsatsämnen i tvättmedel. Delas in i olika grupper; proteaser (proteinspjälkare), amylaser (stärkelse-/kolhydratspjälkare), lipaser (fettspjälkare) och cellulaser (motverkar noppbildning). Proteaser dominerar helt eftersom proteinhaltiga fl äckar (blod, mjölk, gräs, tomatsås) som hunnit åldras en tid är svåra att få bort med tvättmedel utan enzym. Enzymer behöver en relativt lång verkningstid.

CMC
En förkortning av karboximetylcellulosa. Fungerar som smutsbärare vid tvätt. Den smuts som tvättas av från kläderna hålls helt enkelt flytande i tvättvattnet utan att falla tillbaka på textilierna.

Optiska vitmedel
Gör så att ögonen uppfattar tvätten vitare än vad den egentligen är och färgerna kan tyckas klarare.

Parfym
Tillsätts enbart i kosmetiskt syfte, dvs. för att ge produkterna väldoft.